امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

امید به یادگیری

به خاطر ناتوانی در یک کار علاقه‌ی خودت به آن کار را زیر سؤال نبر.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید