امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

برای تمرین جمله‌نویسی

چند تا کلمه‌ی عینی (اسم ذات) بردار و مدام درباره‌ی آن‌ها بنویس.

4 پاسخ

  1. بندگی
    من بندگی را از آنزیم کوچکی در سلول‌های بدنم آموختم. وقتی من خوابم او بیدار است و بی‌چون وچرا بندگی‌اش را می‌کند. حال آن‌که من برای بندگی‌ام هزار دلیل و هزار زمان می‌خواستم.

دیدگاهتان را بنویسید