جالب‌شدن

-بیشتر آدما کتاب می‌خونن تا آدمای جالب‌تری بشن. و این هیچ میل بدی نیست.

چُرت بزن

-گاهی یه چُرت کوچیک همه‌چیزو درست می‌کنه؛ پا می‌شی می‌بینی قدرتت هزار برابر شده.

میل ساختن

وقتی هیچی دم‌ دستت نیست تا با آن چیزی بسازی متوسل می‌شوی به کلمه‌ها.

ارجح

نوشتن خزعبل خیلی بهتر از خواندن آن است.