امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

پذیرش ضعف‌ها

می‌خواهی خوانندگانت دوستت بدارند؟ نقص‌هایت را پنهان نکن.

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید