حوصله‌ی یادگیری

آنکه همه چیز را «ساده» می‌خواهد، اغلب بی‌مایه‌ترین چیزها نصیبش می‌‌‌شود.

زاده‌ی ابهام

نوشتن از همان دری وارد زندگی تو می‌شود که یقین و قطعیت از آن خارج شده است. میل نویسندگی زاده‌ی ابهام است.

ایده‌آل

-کاش هر جمله‌ای که از دهن آدم میاد بیرون مثل یه شعر باشه؛ اما نه مثل اون مزخرفات کهنه‌ای که اغلب آدما شعر می‌دونن. یه شعر بی‌زلم‌زیمبو باشه مثل این: «به تو حسودیم می‌شه هر وقت دلت بخواد می‌تونی ترک کنی منو اما من نمی‌تونم ترک کنم خودمو.*» *آنا اشویر، کتاب «دارد هوا که بخواند»، […]

ته تکرار

کاش یک جا، قرص و محکم به خودت بگویی «تکرار بس، تکرار بس، تکرار بس.»؛ از دور باطل بیرون بزنی و فقط جاهای جدید بروی و کارهای نو بکنی و حرف‌های تازه بزنی.

پذیرش ضعف‌ها

می‌خواهی خوانندگانت دوستت بدارند؟ نقص‌هایت را پنهان نکن.