آسیب کارهای کوچک

انگیزه‌ و انرژی انجام کارهای بزرگ‌ را وقتی به‌ دست میاوریم که کارهای کوچک را کنار بگذاریم. کارهای ریز و کم‌حاصل عامل حواسپرتی و بهانه‌ی به‌تعویق انداختن کارهای ارزشمندند.

مارپله

دیشب تا صبح توی خواب به خودم می‌گفتم این چند جمله را بنویس: «اینجا در بازی مارپله‌ای هستیم که یک خانه در میان نیش مار است، بی هیچ پله‌ای.» صبح که پا شدم‌ زیاد چنگی به دلم نزد، ولی زمینه‌ساز طراحی تمرینی تازه برای کارگاه تمرین نوشتن شد.

سئو

دنبال بهترین نوع ارتباطات اینترنتی هستی؟ در موضوعی که می‌‌پسندی، رتبه‌های بالای نتایج جستجوی گوگل را به دست بیاور.

خوبی

می‌کوشی خوبی آدم‌ها را بیشتر به خاطر بیاوری یا بدی آن‌ها؟