استادانه خواندن

هر کتابی بخوان، به کتاب‌های مختلف نوک بزن، هزاران کتاب را سطحی و سرسری بخوان؛ اما علاوه بر این، یک کتاب، فقط یک کتاب را خیلی خوب بخوان، استادانه بخوان.

خزعبلات

نوشتن خزعبل خیلی بهتر از خواندن آن است، لااقل اینطوری قلمت روان می‌شود.

پیله‌ی گذشته یا دامن فردا؟

نوشتن، هم می‌تواند تو را در پیله‌ی گذشته‌ها نگه دارد هم می‌تواند تو را از بند گذشته برهاند و در دامن فردا بگذارد.

ایده

هر تصمیم ایده‌ای برای نوشتن است.

معرفی

معرفی مفید و مختصر و جذاب خودت را مدام تمرین کن.

حین پیاده‌روی

با آدم‌های باانگیزه و خلاق حین پیاده‌روی حرف بزن؛ دستاورد چنین گفت‌وگویی هزار برابر است.

یکی مرد جنگی

داشتن صد مخاطب عمیق، هزار برابر بهتر از داشتن یک‌ میلیون مخاطب سطحی است.

حتا یک پاراگراف

از کتاب‌های نخوانده‌ات حتا اگر یک پاراگراف هم بخوانی عالی است.

انتظار خلاق

همیشه دنبال کتابی بگرد که در زندگی‌ات معجزه‌ای بزرگ ایجاد کند. شاید هرگز چنین کتابی را نیابی، اما چنین انتظاری دستاوردهای بی‌شماری دارد.