حتا یک نفر

-تا وقتی حتا یک نفر تو دنیا ناخوشه، خوشی واقعی محاله.

زیباسخن

-نمی‌خواستم از آدمایی باشم که با حرف‌نزدن زیباترن.