ناکام

آنکه فقط به زدن حرف‌های تازه می‌اندیشد، هیچ حرفی نخواهد زد.

شیفتگی

آسمان ابری به همه چیز می‌ارزد.

کم‌کلمه

نویسنده‌ی کم‌کلمه راه به هیچ کجا نخواهد برد.

همین

مثل آشنا شدن با کلمه‌ای ناشناخته.

در پی احساسات تازه

از چیزهایی که در تو احساس تازه ایجاد می‌کنند استقبال کن، آن‌ها زمینه‌ساز شکل‌گیری افکار تازه‌اند. پیشنهاد: رمان بخوان. رمان با کم‌ترین هزینه و بیشترین تنوع و کیفیت می‌تواند خالق احساسات تازه باشد.