امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

راست و دروغ

شاید فقط با نوشتن است که می‌توانیم بفهمیم راست و دروغ حرف‌هایی که به خودمان می‌زنیم تشخیص بدهیم.

دیدگاهتان را بنویسید