امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

اقدام

دلیل اصلی تباهی عمر انتظار ایجاد اطمینان برای اقدام است. اغلب اقدامات مؤثر به‌رغم هزار تردید صورت می‌گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید