امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

تردید

برای نوشتن به تردیدهای تازه نیازمندیم.

دیدگاهتان را بنویسید