امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

انتظار خلاق

همیشه دنبال کتابی بگرد که در زندگی‌ات معجزه‌ای بزرگ ایجاد کند. شاید هرگز چنین کتابی را نیابی، اما چنین انتظاری دستاوردهای بی‌شماری دارد.

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید