امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

همیشه

همیشه در حال نوشتن یک کتاب باش، حتی اگر تنها خواننده‌ی آن خودت باشی.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید