امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

شنونده‌ی خوب

برخی از اهداف ما می‌تواند تلاش برای شنیدن برخی از جملات از زبان دیگران باشد، مانند این جمله: «تو شنونده‌ی خوبی هستی.»

دیدگاهتان را بنویسید