امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

بی‌ثمری

وقتی در زندان بی‌ثمری گیر کردی، از عادت‌هایت فاصله بگیر و سراغ کارهایی برو که هرگز انجام نداده‌ای.

دیدگاهتان را بنویسید