امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

فرصت‌آفرین

هر روز به خودمان یادآوری کنیم که نوشتن فرصت‌آفرین است.

دیدگاهتان را بنویسید