امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

آینده

آینده سطل آشغال نیست که همه کارها را در آن تلنبار کنیم.

یک پاسخ

  1. خیلی از کارهایی که تو فرداها تلنبار میشه، هیچ‌وقت انجام نمیشه.!

    امام‌باقر(ع): از افکندن کار امروز به فردا بپرهیز زیرا این کار دریایی‌ست که مردمان در آن غرق و نابود میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید