امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

آموزگار

هر کس که یک قدم از من جلوتر است می‌تواند آموزگارم باشد.

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید