امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

آدم‌واژه

اگر بنا بود کلمه باشم «مهربانی» را برمی‌گزیدم.

5 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید