امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

ارتقای تجربه‌

اگر ننویسیم تجربه‌هایمان را تباه می‌کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید