امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

ملات

نوشتن ملات زندگی من است. با آن تکه‌های پراکنده‌ی زندگی‌ام را به هم می‌چسبانم تا به انسجام بیشتری برسم.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید