امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

بی‌ شخصیت

بی نوشتن بی شخصیتم.

با نوشتن است که می‌توانم چکش‌ و سنباده دستم بگیرم و شخصیتم را بسازم و صیقل بدهم.

دیدگاهتان را بنویسید