امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

نشانه‌ی بارز

بارزترین نشانه‌ی وقت‌تلف‌کنندگان: آن‌ها برای شروع کارها در انتظار رُند شدن ساعتند.

دیدگاهتان را بنویسید