امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

تلخ و شیرین

گاهی به اتفاقی تلخ نیازمندیم تا شیرین‌ترین تصمیم زندگی‌مان را بگیریم.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید