امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

به عشق کلمه‌ها

نوشتن به عشق کلمه‌هایی که دوست داری.

دیدگاهتان را بنویسید