امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

هر خری

به هر خری می‌توان به چشم منبع الهام نگریست.

7 پاسخ

 1. سلام
  بنظر من این یک جمله نیست.بلکه یک قطعه از شعر است که گم شده میان هیاهوی مغز کسی به اسم شاهین کلانتری که بیش از ظرفیتش ایده برای نوشتن دارد.و حیف این جمله هست که بدون پروراندن رها شود.جناب کلانتری حتی لزومی ندارید که به خر بنگرید بلکه همین جمله خودتان را دوباره بخانید. خاهید دید منبع الهام شعری خوش تراش خاهد شد.
  سالها پیش در ادامه شعری نوشتم:
  ……….
  ………
  و من ایستادم از آبستن باد بودن
  و من میرفتم و خرها در پی من
  سرها را بار میکشیدند
  خونابه زیر دمشان
  و اندیشه زیر سم هایشان
  خرد میشد
  ممنون

دیدگاهتان را بنویسید