امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

اهمیت ته‌کشیدن

خلاقیت در تولید محتوا از زمانی آغاز می‌شود که تمام دانسته‌هایت را منتشر کنی و دیگر چیزی برای گفتن نداشته باشی.

دیدگاهتان را بنویسید