امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

شوق

بازنده‌خوابیدن اشکال ندارد، مهم این است که به شوق برنده‌شدن بیدار شوی.

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید