امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

برعکس

تنها چیزهایی که نباید تحمل کنی چیزهایی هستند که میل بیشتری به تحمل آن‌ها داری.

دیدگاهتان را بنویسید