امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

تعریف شخصی

تعریف آدم قوی: او حتا با حال بد هم می‌تواند کارهای خوب بکند.

5 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید