امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

حوصله‌ی بررسی

هر چیزی که حوصله‌ی ما را سر می‌برد، موضوعی جدی برای بررسی است.

دیدگاهتان را بنویسید