امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

نجات ذهن

و نوشتن برای نجات ذهن از هجوم رسانه‌های اجتماعی است.

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید