امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

شعر درون کلمه

در پی شعری که از ذره‌بین گرفتن روی کلمه زاده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید