امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

در آبتنی‌ها

تنی‌ام اینجا
در آبتنی‌های تردید
بی‌تردید

دیدگاهتان را بنویسید