امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

درنگم باد

از این گلدان خشکیده
از تمناهای بی‌‌گدار
درنگم باد درنگم باد

دیدگاهتان را بنویسید