امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

دل‌رنجه‌ها

دل‌رنجه‌های خودساخته
آه‌های هار شده
تردیدهای تار
قلم را می‌آورم و به جان خودم می‌افتم

دیدگاهتان را بنویسید