امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

بادکاران

واژه‌های نوزاد
در کوچه‌های کهنه
باد می‌کارند
ب ا د درو می‌کنند

دیدگاهتان را بنویسید