امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

هاشورناک

  1. میل هاشور زدن آسمان.
  2. وقتی هیچی خطی به کلمه نمی‌رسد، زبان هاشور است که راه به درون می‌برد. درون هاشورناکت را می‌آوری روی کاغذ.
  3. ترس می‌ترسد از بی‌اعتنایی.
  4. کلمه چندشش می‌شود از هر چالشی. ولی نسخت باید کلمه را به چالش کشید و سپس به چیزهای دیگر رسید.
  5. پادزهری ساختم از کلمه که زهر می‌زد.
  6. هر جمله جمله‌ی بعد را هماورد خود می‌پندازد. زهی مبارزه.
  7. با هفت آجر می‌سازم همان خانه‌ی رؤیاهای حفاظت‌شده‌ شده را.

دیدگاهتان را بنویسید