امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

جوانه در پای شب

جوانه‌ می‌زند فکر پای شب/شب دست می‌اندازد به خواب واژه‌ها/بیا هر چه واژه هست بریزیم توی اکسل شب و محاسبه کنیم زجر هر واژه‌ را زیر بار تکرار/واژه رنج می‌برد از تکرار با خشنود می‌شود؟/واژه که میوه‌ی‌ تکرار است//روزی به درازای دوستی و کلمه/به اتاق گفتم کاش همیشه با همین کتاب‌ها بمانی/ها کردن در دست‌های کلمات/گرم کردن جمله‌ها/و حس‌ها که به کلمه‌ها نمی‌رسند/هراس نخستین نشانه‌ها/و ذهنی که راه خود را در خلوت‌ها می‌جوید/خلوت‌ها پانخورده/بیا کوچه را پاشویه کنیم/شاید جان گرفت و راه افتاد/کوچه را کاش تا می‌کردم و بر دوش می‌گرفتم/کوچه را کاش می‌بردم و جایی پهن می‌کردم که تمام گل‌هاش بنفش بود/در میان گل‌های بنفش کلمه کم نمیاورد/واژه سرافکنده نمی‌شود از ناتوانی/

دیدگاهتان را بنویسید