امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

میل ساختن

وقتی هیچی دم‌ دستت نیست تا با آن چیزی بسازی متوسل می‌شوی به کلمه‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید