امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

خواب‌ستیزی

ستیز با خواب بیجاست. به جای دشمنی با خواب به استفاده‌ی بهینه از لحظات بیداری فکر کنیم.

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید