امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

همه چیز

در یکی از یادداشت‌های قدیمی‌ام نوشته‌ام:
«کسی که کلمه دارد همه چیز دارد.»

دیدگاهتان را بنویسید