امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

عادت

از علایقت با ساختن عادت‌های روزانه محافظت کن.

دیدگاهتان را بنویسید