امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

شعر ناب

-هر حرف صادقانه‌ای یه جور شعره.

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید