امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

ناکام

آنکه فقط به زدن حرف‌های تازه می‌اندیشد، هیچ حرفی نخواهد زد.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید