امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

ما ماجراها

دوستی در جلسه‌ی امروز نویسندگی خلاق گفت: «من خودم ماجرام».

بله، ما که مشتاق نوشتنیم، هر کدام خود یک ماجراییم. ماجراپنداشتن خویش بهانه‌ای همیشگی برای نوشتن است.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید