امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

درجا

نوشتن برای غلبه بر درد درجا زدن.

4 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید