امضای_شاهین_کلانتری_قشقشه‌ی کلمات
قشقشه‌ی کلمات

وقتی در یادداشت‌های روزانه‌ام بیش از حد به خودم می‌اندیشم

مگر می‌توان میل به فلسفیدن درباره‌ی زندگی خویشتن را نادیده گرفت؟

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید